Το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία των στελεχών του , την κατάρτισή τους , εφόσον στο σύνολό τους προέρχονται από κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού , κατέχοντες στο μεγαλύτερο μέρος τους μεταπτυχιακούς τίτλους που καλύπτουν όλα τα πεδία εξειδίκευσης του Δικαίου .

Το γραφείο μας φροντίζει διαρκώς να παρέχει προς την πελατεία της

 

  • Απλοποίηση των διαδικασιών
  • Ελαχιστοποίηση του κόστους
  • Αποτελεσματικότητα
  • Υψηλή εξειδίκευση και
  • Τυποποίηση των διαδικασιών

 

Επίσης, εκτός των ανωτέρω, το γραφείο μας παρέχει παράπλευρες υπηρεσίες προς τους επενδυτές από άριστα στελεχωμένο προσωπικό αποτελούμενο από οικονομολόγους, όπως:

 

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
  • Έρευνα αγοράς ακινήτων
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Λογιστικές υπηρεσίες