ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GOLDEN VISA

 

Η ελληνική νομοθεσία βάσει του Μεταναστευτικού Κώδικα (Νόμος  4251/2014 ) παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους κατοίκους τρίτων χωρών στην Ζώνη Σένγκεν καθώς και των μελών των οικογενειών τους, με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας αξίας  250.000 ευρώ και άνω.

Η Ελλάδα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα Άδεια Διαμονής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαικές χώρες

 

Minimum Real Estate Purchase

Greece
€250.000
Cyprus
€300.000
Portugal
€500.000
Spain
€500.000

 

 • Απόκτηση ακινήτου αξίας 250.000 euros και άνω .
 • Επέκταση της άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειας (σύζυγο, τέκνα μέχρι την ηλικία των 21 ετών, γονείς συζύγων).
 • Δεν απαιτείται παρουσία στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της αδείας.
 • Δυνατότητα εισόδου στην περιοχή Σένγκεν.
 • Δυνατότητα ιατρικής φροντίδας και εκπαίδευση

Το γραφείο μας είναι διατεθειμένο να παρέχει νομική υποστήριξη και ταχύτατη και συστηματοποιημένη φροντίδα προς τους κατοίκους τρίτων χωρών για την απόκτηση της Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΗΜΑΤΑ

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ GOLDEN VISA

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
 • ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • ΛΗΨΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ (GOLDEN VISA)